REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

108. výročie narodenia Jána Ivana Mastiliaka, 5.11.2019 Stropkov