REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Stropkove

V dňoch 4. – 5. júla 2016 sa konal v Stropkove archieparchiálny odpust ku cti sv. Cyrila a Metoda a Matky ustavičnej pomoci. Odpustová slávnosť sa začala v pondelok o 17:30 modlitbou svätého ruženca, ktorú viedol bohoslovec Marek Olčák CSsR. O 18:00 sme pokračovali slávením veľkej večierne, ktorú viedol o. Jozef Jurčenko CSsR. Po nej nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil viceprovinciálny vikár Michalovskej viceprovincie o. Maroš Dupnák CSsR a siedmi kňazi koncelebranti.  V homílii o. Maroš hovoril o odvahe potrebnej na ceste viery. Po svätej liturgii nasledovala za účasti veľkého množstva ľudí procesia s ikonou Matky ustavičnej pomoci. V Stropkovskej cerkvi sv. Cyrila a Metoda máme najstaršiu kópiu tejto ikony na Slovensku. Procesia viedla ulicami mesta a zastavili sme sa v cerkvi bl. Vasila Hopka, v sanktuáriu Božieho tela a krvi, v kláštornom kostole Najsvätejšej Trojice a vrátili sme sa do areálu kláštora redemptoristov. Počas procesie sme sa modlili moleben k presvätej Bohorodičke, Akatist k Matke ustavičnej pomoci a spievali sme náboženské piesne. Spev viedol bohoslovec Patrik Sahajda a mládež zo Stropkova. Celú organizáciu nášho putovania viedol správca farnosti sv. Cyrila a Metoda o. Jozef Kišák CSsR a rektor kláštora o. Jozef Vojtila CSsR.

V utorok sme pokračovali v našom sviatočnom slávení. Odpustový program sa začal o 7:00 modlitbou svätého ruženca, ktorú viedol bohoslovec Miroslav Liška CSsR. O 7:30 sme slávili svätú liturgiu, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Slavomír Tarasovič, stropkovský protopresbyter. Na kázni o. Slavomír hovoril o radosti, ktorú dáva blízkosť s Bohom. Po svätej liturgii sme sa modlili ďalšiu časť svätého ruženca, ktorú viedol bohoslovec Marek. Potom sme pokračovali spevom a modlitbou akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý viedol o. Jaroslav Štelbaský. Po akatiste, o 10:00 hodine, nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Lach SJ spolu s kňazmi stropkovského protopresbyteriátu, otcami redemptoristami, protoigumenom baziliánov o. Metodom Bilančíkom OSBM a zástupcom viceprovinciála redemptoristov o. Marošom Dupnákom. Vladyka Milan v homílii zdôraznil, že Boh nám daroval veľký dar, dar viery, ktorú nám zvestovali naši slovanskí vierozvestci sv. Cyril a Metod. Po svätej liturgii nasledovalo mirovanie, po ktorom sme sa posilnení a povzbudení vrátili do našich domovov.

o. Jaroslav Štelbaský CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove