REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Bazilika minor – liturgický program

Liturgický program v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha

pri kláštore redemptoristov v Michalovciach

Sviatosť zmierenia v chráme:

počas ranných a večerných sv. liturgií

 

Pondelok (24. XII. 2012)

Predvečer Narodenia Pána

prísny pôst

8.00 Kráľovské hodinky

15.00 Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

22.00 Veľké povečerie s lítiou

Utorok (25. XII. 2012)

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok

Spomienka na bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia, myrovanie

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie

11.00 Svätá liturgia, myrovanie

16.15 Veľká večiereň

17.00 Moleben ku bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi

18.00 Svätá liturgia, myrovanie

po svätej liturgii modlitba za uzdravenie a pomazanie olejom

Streda (26. XII. 2012)

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

prikázaný sviatok

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

11.00 Svätá liturgia

18.00 Svätá liturgia

Štvrtok (27. XII. 2012)

Svätého prvomučeníka a archidiakona  Štefana

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

18.00 Svätá liturgia

Pondelok (31. XII. 2012)

Ukončenie sviatku Narodenia Pána

07.00 Svätá liturgia

17.00 Svätá liturgia

23.30 Ďakovný akatist

Utorok (1. I. 2013)

Nový rok

Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok

07.00 Utiereň

08.00 Svätá liturgia, myrovanie

09.30 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie

11.00 Svätá liturgia, myrovanie

18.00 Svätá liturgia, myrovanie

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza