REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Blahorečenie Božieho služobníka dona Titusa Zemana.

V sobotu 30. septembra 2017 som mal milosť zúčastniť sa na nevšednej a veľmi významnej udalosti v dejinách cirkvi na Slovensku, na blahorečení dona Titusa Zemana. Slávnosť sa konala v Bratislave – Petržalke na Námestí Jána Pavla II. pred kostolom Svätej rodiny. Na tom istom mieste som mal milosť byť aj 14. septembra 2003, keď vtedajší Svätý Otec Ján Pavol II, napriek vážnym zdravotným problémom prišiel na naše malé Slovensko už po tretíkrát počas svojho pontifikátu, aby vyhlásil za blahoslavených rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú a biskupa Vasiľa Hopka.

Tej nedávnej pontifikálnej Svätej omše a obradu blahorečenia Titusa Zemana mučeníka za duchovné povolania, saleziánskeho kňaza. Eucharistii predsedal tiež salezián jeho eminencia kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka. Tejto slávnosti som sa chcel zúčastniť aj preto, že verím, že tento svätec sa bude prihovárať u Pána žatvy za nové sväté rehoľné a kňazské povolania aj do našej rehoľnej rodiny redemptoristov. Záležitosť nových povolaní je blízka môjmu srdcu ešte z čias štúdia v seminári v Poľsku v Tuchove, kde sme sa modlili ruženec na tento úmysel. Bolo to dobrovoľne, kto chcel a mohol, bolo to každý štvrtok večer v kostole pred milostivým obrazom Panny Márie Tuchovskej.

Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto prosme Pána žatvy aj na príhovor nedávno blahorečeného dona Titusa Zemana mučeníka za duchovné povolania za nové sväté rehoľné a kňazské povolania na Slovensku aj po celom svete.

 

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza