Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Display/DisplayManager.php on line 79

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Chrámový odpust Zoslania Svätého Ducha

V dňoch 22.-23. máj 2010 sa v chráme pri kláštore redemptoristov v Michalovciach uskutočnila odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha.

V sobotu sa program začal modlitbou sv. ruženca a  veľkou večierňou. V príhovore po večierni redemptorista o. Metod hovoril o kňazstve.

Počas archijerejskej svätej liturgie košický eparcha Milan CSsR vysvätil pre košickú eparchiu troch diakonov. Po sv. liturgii sa prítomní modlili akatist k Svätému Duchu.

neboli nájdené žiadne obrázky

V nedeľu ráno bola utiereň a po nej svätá liturgia. Potom nasledovala modlitba sv. ruženca a archijerejská sv. liturgia, počas ktorej vladyka Milan CSsR vysvätil za kňaza redemptoristu Miroslava Bujdoša.  Po liturgii vladyka Milan viedol modlitbu za kňazov a potom bolo myrovanie a obchod okolo chrámu.

neboli nájdené žiadne obrázky

Na odpustovej slávnosti sa zúčastnili košický protosynkel, eparchiálni kňazi, diakoni, redemptoristi z michalovskej a bratislavskej viceprovincie, redemptoristi z Poľska a ďalší hostia. Počas archijerejskej sv.  liturgie spieval chrámový zbor sv. Jozefa.

Modlíme sa a veríme, že táto kňazská vysviacka nebola posledná, že Boh povolá do radov redemptoristov aj ďalších mužov, ktorí svoj život zasvätia dielu evanjelizácie.

daatma

Kázeň vladyku Milana CSsR (sobota 22. máj 2010)

Príhovor o. Metoda CSsR o kňazstve (sobota 22. máj 2010)

Kázeň vladyku Milana CSsR (nedeľa 23. máj 2010)

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email