REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Deň zasväteného života – 1.2.2014