REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Dnes si redemptoristi pripomínajú blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku

(TK KBS) Dnes 25. augusta si pripomínajú a slávia sviatok blahoslaveného mučeníka a redemptoristu Metoda Dominika Trčku nielen gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie, ale aj redemptoristi na celom svete. Bl. Metod bol beatifikovaný Sv. Otcom Jánom Pavlom II na svätopeterskom námestí v Ríme 4. novembra 2001 spolu s vladykom Petrom Pavlom Gojdičom, prešovským biskupom.

Bl. Metod pochádzal z Moravy, ale väčšinu svojho života prežil na Slovensku, najprv v Stropkove, potom v Michalovciach a zomrel ako mučeník vo väzení v Leopoldove.

Bl.Metod bol zakladateľom východnej vetvy redemptoristov na Slovensku. Bol prvým protoihumenom (viceprovinciálom) Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Jeho relikvie sú uložené v michalovskej bazilike minor pod bočným oltárom a tento víkend tam bude aj odpustová slávnosť. Tento rok sa uskutoční už desiaty ročník pešej púte z Nižného Hrabovca k relikviám bl. Metoda do Michaloviec. Pozývame Vás do Michaloviec na tohtoročnú odpustovú slávnosť. Informácie o odpustovej slávnosti nájdete na www.bazilikaredemprotisti.sk

Metod Dominik Trčka sa narodil vo Frýdlante nad Ostravicí (dnešná Česká republika) 6. júla 1886. Vstúpil do rehole redemptoristov a už ako študent v seminári sa zapálil cyrilometodskými ideálmi a túžil pracovať na poli zjednotenia kresťanov. Po niekoľkoročnej misionárskej práci v Čechách v roku 1919 bol svojimi rehoľnými predstavenými poslaný pracovať medzi gréckokatolíkov na Ukrajine, kde nielen bližšie spoznal, ale aj prijal východný obrad. Tu začal aj viac používať svoje druhé krstné meno – Metod. Po dvoch rokoch apoštolského pôsobenia na Ukrajine, je v roku 1921 povolaný späť domov, do Československa. A spolu s ostatnými spolubratmi zakladá prvý redemptoristický kláštor na Slovensku v Stropkove. Špecifikou tohto kláštora bolo, že ho tvorili redemptoristi oboch obradov, gréckokatolíci aj rímskokatolíci. Každý pracoval medzi svojimi veriacimi. V roku 1931 je už však posvätený čisto gréckokatolícky kláštor redemptoristov v Michalovciach, kde prichádza pôsobiť aj o. Metod Trčka ako predstavený kláštora. Neskôr, keď vznikla samostatná michalovská viceprovincia gréckokatolíckych redemptoristov, o. Metod sa stal jej prvým protoihumenom.

Počas barbarskej noci v roku 1950 bol zatvorený spolu s ostatnými rehoľníkmi a kňazmi v Podolínci a neskôr odsúdený, vo vykonštruovanom súdnom procese, na 12 rokov väzenia za údajnú velezradu a vyzvedačstvo. Ako väzeň prešiel viacerými československými väznicami (Ilava, Mírov, Leopoldov). Svoju pozemskú púť zakončil 23. marca 1959 v Leopoldove, kde zomiera na následok osobitného väzenského trestu za to, že spieval vianočnú koledu. Blahej pamäti, Boží sluha, svätý otec Ján Pavol II ho vyhlásil v 4. novembra 2001 na svätopeterskom námestí za blahoslaveného mučeníka. Jeho relikvie boli slávnostne prenesené 10. novembra 2001 z michalovského cintorína do kláštornej cerkvi redemptoristov v Michalovciach. Tu sú uložené v pozlátenej truhlici pod bočným oltárom až dodnes.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza