Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Dnes si redemptoristi pripomínajú blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku

(TK KBS) Dnes 25. augusta si pripomínajú a slávia sviatok blahoslaveného mučeníka a redemptoristu Metoda Dominika Trčku nielen gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie, ale aj redemptoristi na celom svete. Bl. Metod bol beatifikovaný Sv. Otcom Jánom Pavlom II na svätopeterskom námestí v Ríme 4. novembra 2001 spolu s vladykom Petrom Pavlom Gojdičom, prešovským biskupom.

Bl. Metod pochádzal z Moravy, ale väčšinu svojho života prežil na Slovensku, najprv v Stropkove, potom v Michalovciach a zomrel ako mučeník vo väzení v Leopoldove.

Bl.Metod bol zakladateľom východnej vetvy redemptoristov na Slovensku. Bol prvým protoihumenom (viceprovinciálom) Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Jeho relikvie sú uložené v michalovskej bazilike minor pod bočným oltárom a tento víkend tam bude aj odpustová slávnosť. Tento rok sa uskutoční už desiaty ročník pešej púte z Nižného Hrabovca k relikviám bl. Metoda do Michaloviec. Pozývame Vás do Michaloviec na tohtoročnú odpustovú slávnosť. Informácie o odpustovej slávnosti nájdete na www.bazilikaredemprotisti.sk

Metod Dominik Trčka sa narodil vo Frýdlante nad Ostravicí (dnešná Česká republika) 6. júla 1886. Vstúpil do rehole redemptoristov a už ako študent v seminári sa zapálil cyrilometodskými ideálmi a túžil pracovať na poli zjednotenia kresťanov. Po niekoľkoročnej misionárskej práci v Čechách v roku 1919 bol svojimi rehoľnými predstavenými poslaný pracovať medzi gréckokatolíkov na Ukrajine, kde nielen bližšie spoznal, ale aj prijal východný obrad. Tu začal aj viac používať svoje druhé krstné meno – Metod. Po dvoch rokoch apoštolského pôsobenia na Ukrajine, je v roku 1921 povolaný späť domov, do Československa. A spolu s ostatnými spolubratmi zakladá prvý redemptoristický kláštor na Slovensku v Stropkove. Špecifikou tohto kláštora bolo, že ho tvorili redemptoristi oboch obradov, gréckokatolíci aj rímskokatolíci. Každý pracoval medzi svojimi veriacimi. V roku 1931 je už však posvätený čisto gréckokatolícky kláštor redemptoristov v Michalovciach, kde prichádza pôsobiť aj o. Metod Trčka ako predstavený kláštora. Neskôr, keď vznikla samostatná michalovská viceprovincia gréckokatolíckych redemptoristov, o. Metod sa stal jej prvým protoihumenom.

Počas barbarskej noci v roku 1950 bol zatvorený spolu s ostatnými rehoľníkmi a kňazmi v Podolínci a neskôr odsúdený, vo vykonštruovanom súdnom procese, na 12 rokov väzenia za údajnú velezradu a vyzvedačstvo. Ako väzeň prešiel viacerými československými väznicami (Ilava, Mírov, Leopoldov). Svoju pozemskú púť zakončil 23. marca 1959 v Leopoldove, kde zomiera na následok osobitného väzenského trestu za to, že spieval vianočnú koledu. Blahej pamäti, Boží sluha, svätý otec Ján Pavol II ho vyhlásil v 4. novembra 2001 na svätopeterskom námestí za blahoslaveného mučeníka. Jeho relikvie boli slávnostne prenesené 10. novembra 2001 z michalovského cintorína do kláštornej cerkvi redemptoristov v Michalovciach. Tu sú uložené v pozlátenej truhlici pod bočným oltárom až dodnes.

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email