REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Duchovná obnova: 22. – 24. 02. 2013