Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Display/DisplayManager.php on line 79

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Horlivý robotník na Pánovej žatve zavítal do Stropkova

V druhú pôstnu nedeľu, 28. februára 2010, do našej farnosti Svätých Cyrila a Metoda v Stropkove, znovu zavítal náš spolubrat z michalovského kláštora o. Štefan Ištvanik C.Ss.R. Tento, už osemdesiat ročný rehoľný kňaz, prišiel do Stropkova, aby počas štyroch svätých liturgií povzbudil prítomných k dobrej modlitbe posvätného ruženca. Modliť sa ruženec to nie je len rozprávať perami, ale tiež uvažovať – rozjímať nad tajomstvom života nášho Učiteľa, Spasiteľa a Vykupiteľa Ježiša Krista. Nášho Majstra Ježiša Krista máme poznať a milovať, a máme Ho nasledovať.

Ruženec sa môžeme modliť každý sám, ale kazateľ povzbudil na konkrétnych príkladoch aj k spoločnej modlitbe ruženca. Odporúčal, aby sa ju modlili spoločne manželia, súrodenci či celá rodina – rodičia spolu s deťmi. Spomenul tiež, že liekom na krízu rodiny v súčasnom svete, podľa slov dnes už blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, je spoločná modlitba v rodinách. V závere katechézy o. Ištvanik povzbudil prítomných k členstvu v Arcibratstve svätého ruženca. Člen arcibratstva sa zaväzuje každý deň sa modliť aspoň dva desiatky tejto modlitby.

Popoludní o 15-tej hodine viedol o. Ištvanik krížovú cestu, ktorá bola tiež bohatá na duchovné úvahy.

neboli nájdené žiadne obrázky

Duchovný nedeľný program skončil veľkopôstnou kázňou, ktorú mal o. Juraj Rizman C.Ss.R, tunajší správca farnosti.

Jedno latinské príslovie hovorí: „Verba movent, exempla trahunt“ (Slova povzbudzujú,  príklady priťahujú). V tomto roku kňazov, aj touto cestou, chcem veľmi srdečne poďakovať o. Štefanovi Ištvanikovi C.Ss.R, za jeho príklad obetavého kňazského života, že aj napriek úctyhodnému veku, a s tým aj spojeným zdravotným problémom, stále povzbudzuje a neúnavné pracuje na Pánovej žatve. Zároveň prosím o modlitbu za všetkých kňazov a misionárov, ako aj za nové kňazské a rehoľné povolania.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email