REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitby za mesto Stará Ľubovňa

V prvom liste Korinťanom sa píše, že dary a milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Práve túto skutočnosť sme veľmi intenzívne prežívali počas tohto víkendu, kedy Boh dokázal svojím Duchom zjednotiť rôznych ľudí nášho mesta do jedného veľkého Božieho diela – NONSTOP ZA MESTO, resp. 24 –hodinová modlitba za mesto Stará Ľubovňa.

Všetko to začalo úvodnou sv. liturgiou v Chráme Matky Ustavičnej Pomoci za účasti kňazov zo všetkých farností v meste. Kazateľom bol rímskokatolícky dekan Pavol Lacko. Už táto úvodná liturgia naznačovala, že Boh začína robiť v tomto meste niečo veľké, pretože plný chrám ľudí s túžbou po modlitbe bol dokonalý dôkaz Božieho vedenia tejto akcie. Po sv. liturgii nasledovala krížová cesta naprieč mestom. Pohľad na obrovský dav prechádzajúci ulicami nášho mesta bol len ďalším potvrdením toho, že ľudia majú naše mesto radi a túžia, aby nádej vychádzajúca z kríža mala miesto v srdciach ľudí nášho mesta. Krížová cesta bola ukončená v galérii 15. zastavením – vzkriesením, kedy sme vstúpili do modlitby chvál. V galérii prebiehali nepretržité modlitby jednotlivých spoločenstiev, skupín či oblastí mesta. Celé toto dielo sa ukončilo sv. omšou v kostole sv. Mikuláša, kde sa v kázni prihovoril správca farnosti bl. Petra Pavla Gojdiča otec Jozef Popik. Tak ako na úvodnej liturgii, aj na záverečnej omši si Boh zjednotil všetky farnosti nášho mesta a to nám prináša obrovskú radosť. Je naozaj úžasné ako Boh koná svoje dielo a je verný vo svojom slove: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja  medzi nimi“ (Mt 18,20). Ďakujeme Bohu za požehnanie, ktoré nám dával počas celej modlitby, avšak veríme, že toto bol len začiatok a Božie plány s týmto mestom ešte len začínajú. Boh chce naďalej požehnávať naše mesto a dávať nádej do našich sŕdc. Dúfame v Božie požehnanie aj na podujatí MESTO NÁDEJE, na ktoré ste srdečne pozvaní v sobotu 16. apríla v mestskej športovej hale v Starej Ľubovni.

Zdroj: http://son.sk/bojovali-sme-za-mesto/

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori