REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitebná spomienka na akciu \"K\" Stropkov 13.04.2010

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove