REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Obnova sv. misií v Trnave 16. – 20. apríl 2008