REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D.M. Trčku – nedeľa poobede 24.08.2014