REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D.M. Trčku – sobota 23.08.2014