REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť v Stropkove

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stropkov a Redemptoristi, kláštor Stropkov Vás pozývajú na odpustovú slávnosť ku cti sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční 7. – 8. júla 2012 v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove.

Sobota, 7. júl 2012 16.30 Svätý ruženec 17.15 Veľká večiereň

18.00 Svätá liturgia – slúži o. ThDr. Miroslav Dancák, PhD, rektor kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove

19.30 Panychída za zosnulých veriacich farnosti a zosnulých pútnikov

20.00 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi 20.30 Adorácia Najsvätejšej Sviatosti 21.30 Záverečné požehnanie Nedeľa, 8. júl 2012 7.00 Svätý ruženec

7.30 Svätá liturgia – slúži o. ThDr. Peter Vansač PhD, farár Svidník – Záhradná

8.45 Svätý ruženec

9.15 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi

10.00 Archijerejská svätá liturgia – slúži vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, za účasti Mons. Mario Giordana, apoštolského nuncia na Slovensku.

]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza