REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpustová slávnosť Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach

Sobota 30. máj 2009

17.00 Sv. ruženec 17.30 Veľká večiereň 18.40 Prednáška „Chrám Zoslania Sv. Ducha a bl. Metod Trčka“ 19.00 Archijerejská sv. liturgia 20.30 Akatist k Svätému Duchu

Nedeľa 31. máj 2009

07.00 Utiereň 08.00 Sv. liturgia (staroslovienska) s myrovaním 09.30 Sv. ruženec 10.00 Archijerejská sv. liturgia s kňazskou vysviackou diakona Jozefa Troju CSsR a myrovanie 17.00 Veľká večiereň Srdečne Vás pozývame na spoločnú modlitbu. redemptoristi ]]>

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza