REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Kto nestretol Pána, keď víťazoslávne, ako kráľ, prišiel do Jeruzalema?

Kto nekričal „Hosanna synovi Dávidovmu!“?

Ale prešli štyri dni, a tí istí ľudia, rovnakým jazykom, kričali: Ukrižuj, ukrižuj ho!

Aké podivné zmeny! Ale prečo sa tomu čudovať?

Nerobíme to tak aj my, keď po prijatí posvätných tajomstiev Tela a Krvi Pána, keď vyjdeme z cerkvy, zabúdame na všetko, na svoju česť a lásku k Bohu, a vraciame sa späť k pôžitkárstvu. Spočiatku trochu, potom viac a viac, a môže byť tak, že po štyroch dňoch, aj keď nekričíme: „Ukrižuj!“ sami križujeme Krista v sebe. A On to všetko vidí a trpí!

Sláva Tvojej veľkej trpezlivosti, ó Pane!

Svätý Teofán Zatvorník

 

CHRISTOS VOSKRESE! Christ is Risen! Christos anesti!

Chrystus zmartwychwstał! Christus Surrexit! Христос Воскрес! Cristo è risorto! Cristo ha resucitado! Христос Воскресе!

Al-Masih-Qam! Meshiha qam! Tá Críost éirithe! Kristus vstal z mŕtvych!

 

V mene redemptoristov Michalovskej viceprovincie prajem požehnané sviatky Kristovej paschy!

o. Jaroslav Štelbaský CSsR

protoigumen

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza