REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Spomienková slávnosť J. I. Mastiliak