REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Stretnutie gréckokatolíckych vyšších predstavených v Michalovciach.

Vo svetlý štvrtok 20. apríla 2017 sa uskutočnilo 14. stretnutie gréckokatolíckych vyšších predstavených. Toto stretnutie sa uskutočnilo v kláštore redemptoristov v Michalovciach a bol na ňom prítomný aj vladyka Milan Chautur, ktorý má pri KBS na starosti zasvätené osoby. Už niekoľko rokov sa pravidelne stretávajú vyšší predstavení zo všetkých gréckokatolíckych reholí pôsobiacich na Slovensku (baziliáni, sestry bazialiánky obidvoch provincií, sestry služobnice, sestry redemptoristky a redemtoristi). Na tomto stretnutí bol prvykrát aj hieromonach o. Kasián Drozd, ktorý žije východný mníšsky spôsob života na biskupskom práve. Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie sa čím žijú naše rehole a zároveň predstavenie najbližších našich akcií. Úvodnú prednášku mala predstavená gréckokatolíckych redemptoristiek Helena Dudová z kláštora vo Vranove n./T. – Lomnica. Predstavila nám nový dokument apoštolská konštitúcia o ženskom kontemplatívnom živote, Vultum Dei quaerere – Hľadanie Božej tváre. Nasledovalo predstavenie sa nových predstavených a i predstavenie aktuálných záležitosti každej rehole (baziliáni slávia jubilejný rok, sestry služobnice oslavujú 125. výročie založenia svojej Kongregácie, redemptoristi pripravujú posviacku obnoveného chrámu v Stropkove e nového kláštora v Užhorode atď). Dôležitým bodom stretnutia bola reflexia nad pastoráciou mládeže a pastoráciou povolaní, keďže sa pripravuje synoda o mládeži a pastorácii povolaní v Ríme. Aj toto stretnutie gréckokatolíckych rehoľníkov a mníchov bolo upevnením vzájomných vzťahov a povzbudením k napĺňaniu tohto evanjeliového povolania v Cirkvi

 

o.Metod Marcel Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza