REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sv. misie Livov a Livovská Huta: 03. – 11. 10. 2015