REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Topoli

Prvé misie v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva sa konali v Topoli. V dňoch 9. – 17. januára 2016 sa s dobrou zvesťou o Kristovi Vykupiteľovi veriacim prihovárali o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. V srdciach ľudí je obdivuhodná túžba, ako to nazvala istá pani v Topoli: „otče, my chočeme žyti na slavu Boha“.  Po týždni spoločných modlitieb, stretnutí, rozhovorov aj prechádzok po dedine, či návštev chorých a opustených môžeme potvrdiť toto motto veriacich.

O. Slavomír Nergeš spolu so svojou mladou kňazskou rodinou – manželkou Martinkou, deťmi Filipom Simeonom, Noemi Anastáziou a ešte v perinke Rebekou Máriou – sú pre mnohých veriacich svedectvom obetavej služby pre Cirkev. Mnohí veriaci majú snahu byť aktívnymi členmi farnosti. Každý deň sme sa schádzali v hojnom počte. Z úst viacerých zaznievalo: „otče čas sa akoby zastavil“. Po 78 rokoch sa v tejto farnosti udiali sväté misie.

Tie najosobnejšie zážitky si každý z nás už navždy odnesie v srdci, ale treba povedať, že radosť spôsobili zvlášť tí, ktorí ku spovedi pristúpili po dlhých rokoch, tí ktorí sa rozhodli prosiť o modlitbu, keďže nemôžu dlhodobo pristupovať k sviatostiam a tí, ktorí sa rozhodli svoj život posunúť do Božích kvalít.

Nakoniec chceme poďakovať všetkým v Topoli, ktorí nám venovali svoj čas, ubytovanie, stravu, dobré slovo. Ďakujeme za úprimnosť a otvorené srdcia. Po mnohých návštevách u ľudí v Topoli, sami odchádzame obohatení a povzbudení, že Kristova Cirkev je živá a má ohromnú perspektívu. Na Slovensku je veľmi veľa farností, v ktorých veriaci žijú na duchovnej úrovni. Farnosť Topoľa je jednou z nich. Bože žehnaj farnosti v Topoli s o. Slavomírom Nergešom a celou jeho rodinou.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza