REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Sväté misie v Zdobe

Po 71 rokoch sa v obci Sady nad Torysou časť Zdoba, konali sväté misie v čase od 24. 9. do 2. 10. 2016. Na pozvanie miestneho správcu farnosti, o. Mareka Maďara, prišli dvaja misionári redemptoristi o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR. Niektorí veriaci boli ochotní si vziať na čas svätých misií aj dovolenku z práce, aby tak mohli s otvoreným srdcom prichádzať na jednotlivé body programu. Veľkým povzbudením snáď aj pre domácich, bola hojná účasť chlapov na krížovej ceste, ktorí sa podujali niesť  nádherný, no zároveň ťažký dubový misijný kríž, ulicami dediny. Sviatosť pomazania chorých, obnova manželských sľubov, adorácia pred vystavenou sviatosťou s odprosovaním za hriechy farnosti, stretnutia s deťmi, mládežou, mužmi, ženami a v neposlednom rade návštevy chorých, či sväté spovede a ešte oveľa viac, boli svedectvom toho, že v gréckokatolíckej farnosti Zdoba, je živá viera a miestnym veriacim horí srdce pre Boha.

Pri rozlúčke na záver svätých misií nechýbali slzy dojatia a povzbudením pre misionárov bol fakt, že viacerí veriaci sa chceli prísť rozlúčiť osobne, potriasť rukou a poďakovať. Vrúcna vďaka patrí rodine o. Mareka a teda pani manželke Alenke, dcéram Aničke, Alžbetke, Alenke, malej Žofke a synovi Marekovi za rodinnú atmosféru, kde počas celého týždňa mohli bývať otcovia misionári. Rozhovory a životné skúsenosti kňazskej rodiny, boli veľkým povzbudením pre rehoľných kňazov – misionárov.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza