REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Gerlachov 18. – 20. 01. 2013

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove