REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Tríduum Vranov nad Topľou – Čemerné 15. – 17. 02. 2013