REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

V Ríme zasadal Sekretariát pre formáciu Konferencie Európa

Od 11. do 12. mája 2017 sa v Ríme konalo stretnutie Formačného sekretariátu Konferencie Európa. V rehoľnom dome Sv. Joachima (San Gioachinno) zasadali P. Jacek Zdrzałek, P. Ronnie McAinsh, P. Metod Lukacik, P. Maurizio Iannuario a prizvaný hosť, P.  Witold Hetnar.

Prvým bodom rokovacieho poriadku bolo hodnotenie plánu pre spoločnú prípravu pred doživotnými sľubmi, ktorá sa uskutoční v mesiacoch júl a august v Poľsku. V tomto čase bude paralelne prebiehať aj program trvalej formácie pre spolubratov v období prechodu do služby a pre spolubratov v prvých 10 rokoch po vysviacke, či bratov po doživotných sľuboch.

Na záver diskusie o navrhovanom spoločnom formačnom dome pre redemptoristov – študentov teológie v Ríme, sme dospeli k záveru že na otvorenie niet dosť kandidátov.

Od 21. do 27. augusta 2018 plánujeme uskutočniť púť pre našich spolubratov vo formácii do chrámov spojených so životom Sv. Klementa. P. Witold Hetnar nám priblížil situáciu vo Varšave a v Krakove. P. Ronnie McAinsh zisťoval možnosti ubytovania vo Viedni a P. Metod možnosti prenocovania v Tasoviciach. Kvôli komplikovanej logistike je zabezpečené ubytovanie pre 50 osôb.

V ďalšej časti rokovania si Sekretariát pripomenul rozhodnutia kánonickej fázy ostatnej Generálnej kapituly v Thajsku. Členovia sekretariátu uvažovali a rozlišovali o svojom odkaze pre tretiu fázu Kapituly a Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v septembri v škótskom Perthe.

Hodnotili sa aj inter-provinciálne noviciáty v talianskom Ciorani a v Lubaszowej-Podolínci (PL-SK).

Prebehlo aj hodnotenie náčrtu prednášok plánovaných pre trvalú formáciu, ktorá je v réžii Centra spirituality v Ríme.

Napokon sme dlho diskutovali o navrhovanom stretnutí formátorov, ktoré je naplánované na 10. až 12. apríl 2018 v Trios Epis. Hoci sme nič nechceli predpisovať novému Formačnému sekretariátu, považovali sme za seriózne urobiť, čo je v našich silách, aby sme budúcemu sekretariátu nezanechali príliš veľa práce, ktorú bude musieť urobiť v krátkom čase. Pripravili sme naše postrehy, návrhy a tiež podrobný náčrt tém, ktoré by mal sekretariát prerokovať na svojom stretnutí.

Napokon sme zhodnotili svoju prácu za posledných päť rokov, ktorá bola pre nás všetkých požehnaním a možnosťou slúžiť formácii a Konferencii.Laudatur Jesus et Maria semper Virgo.

Ronald J. McAinsh, C.Ss.R.

 

zdroj: www.redemptoristi.sk

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza