REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Vianočné blahoprianie

Boh sa stále približuje k človeku, prichádza k nemu rôznymi spôsobmi, lebo jeho láska je neoblomná, vynaliezavá a túži po zjednotení a naplnení. Počas vianočných sviatkov kontemplujeme Božie milosrdenstvo vo vtelení, kedy Boh prijal ľudskú tvár, keď sa sám stal človekom, jedným z nás. Boh stále prichádza k človeku, stavia sa vedľa neho ako ten druhý, ako Syn človeka. Prajem Vám radostné a hlboké prežívanie tajomstva Vtelenia, blízkosti Boha a jeho nežnej lásky. V mene celej Michalovskej viceprovincie redemptoristov vám prajem krásny dotyk Boha a stretnutie sa s jeho krásnou láskou počas sviatkov Narodenia Ježiša Krista, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa.

Christos raždajetsja!

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza