REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Viceprovinciálne duchovné cvičenia 06. – 10. 06. 2010