REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Zo života farnosti redemptoristov v Starej Ľubovni

6. 12. 2009: Po prvonedeľnej sv. liturgii, na hore Zvir v Litmanovej sa konala prezentácia knihy našej farníčky a spisovateľky Moniky Tančákovej pod názvom: „Volanie Litmanovskej hory“. Zbierku mariánskych básní odprezentovali o. František Dancák a o. Štefan Kosturko. Knihe na cestu k čitateľom požehnal o. Rastislav Janíčko. V programe vystúpil spevácky zbor Cantica

Christiana z rodnej, krompašskej farnosti.

V nedeľu 13.12. popoludní o 13.30 hod. sa v našom chráme Matky Ustavičnej pomoci uskutočnil 15. ročník Okresnej prehliadky duchovnej piesne. Duchovné piesne predstavilo 9 speváckych zborov vrátane nášho Zboru bl. Metoda Dominika Trčku. Pozvaným hosťom bola pani Monika Kandráčová.

Na Luciu v Starej Ľubovni – bielo a 15-ty krát spevavo

Chrám Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni s úžasnou akustikou sa už po 15. krát stal veľkou koncertnou sieňou pre Okresnú prehliadku chrámových zborov okresu Stará Ľubovňa. Hlavní organizátori, Ľubovnianske osvetové stredisko s riaditeľkou Irinou Novákovou a Gréckokatolícka farnosť Matky Ustavičnej pomoci s jej správcom o. Mariánom Andrejom Pacákom CSsR neskrývali svoju radosť už z počtu prihlásených zborov ale aj veľkého záujmu divákov o toto podujatie.

Každoročne, okolo sviatku sv. Lucie, touto duchovno- kultúrnou udalosťou na mesto zaklopú Vianoce. Prehliadku svojim spevom ako hosť otvorila známa interpretka ľudových piesní Monika Kandráčová. Moderovala Darinka Belišová. Viac ako tri hodiny zneli piesne rusínske, šarišské, spišské,v spisovnej slovenčine i nemčine, lebo práve také reprezentujú jazyk okresu. Iba goralčina tento ročník chýbala v repertoári. Zbory a spevácke skupiny vystupovali v pekných, jednotných odevoch , Stará Ľubovňa, Hniezdne, Podolínec, nemecká Chmelnica ale bolo na čo pozerať, nielen počúvať keď sa v krojoch spevom vianočných kolied predstavili rázovité Jakubany, Kamienka, Plaveč, Šarišské Jastrabie.

Záverečná atmosféra znela Tichou nocou v podaní Moniky Kandráčovej, ale to už bez pokynu stál na nohách celý chrám a spieval. Ešte poďakovanie a požehnanie od hostiteľa o. Mariána Andreja Pacáka CSsR, k tomu Mnoholitstvie v cirkevnej staroslovienčine a radosť zo stretnutia speváckych zborov okresu sa mohla ešte umocniť pri spoločnej večeri v Katecheticko-pastoračnom centre v priestoroch pod chrámom.

Monika Tančáková

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza