REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

1. fáza XXV. generálnej kapituly redemptoristov

V týchto dňoch (05. – 13. 04. 2016) prebieha v poľskom Toruni 1. fáza XXV. generálnej kapituly redemptoristov. Na čele s generálnym predstaveným, Michaelom Brehlom, sa 43 redemptoristov z Európy zamýšľa nad aktuálnym stavom Kongregácie a jej dalším smerovaním. Sú prítomní aj dvaja reprezentanti laikov ako aj jeden rehoľný brat. Michalovskú viceprovinciu reprezentuje viceprovinciál o Metod Marcel Lukačik a vokál o. Jaroslav Štelbaský. Každodenný program tvoria práce v jazykových skupinách ako aj plenárne zasadania. Verifikujú sa pripravené dokumenty a diskutuje sa nad potrebnými krokmi, ktoré majú pomôcť plniť misiu redemptoristov v súčasnom svete – ohlasovať hojné vykúpenie v Ježišovi Kristovi.

o. Metod M. Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza