Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Misie

Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 sv. Alfonz Mária de Liguori. Jej poslaním od počiatku bolo hlásať evanjelium (radostnú zvesť) chudobným. V časoch, kedy žil sv. Alfonz, išlo o chudobných v materiálnom zmysle, o chudobných pastierov, ktorí žili v horách za hranicami bohatého mesta Neapol. V nich uvidel trpiacu tvár Ježiša Opusteného, im zasvätil svoj život a pre nich založil novú misionársku spoločnosť. Veľmi chcel, aby títo ľudia – nevzdelaní v náboženských otázkach – spoznali pravdy kresťanskej viery, a najmä pravdu o Božej láske. Preto pre nich organizoval rôzne duchovné cvičenia, ale hlavne misie, ktoré sa stali hlavnou náplňou práce novej Kongregácie.

Spoločenský, kultúrny a náboženský kontext súčasnosti je diametrálne odlišný od podmienok, ktoré existovali v časoch sv. Alfonza (18. stor.). Poslanie Kongregácie sa však nezmenilo.

Jej oči – podľa vôle Zakladateľa – sú stále upreté na tých najbiednejších. Popri materiálnej chudobe však nachádzame aj nesmiernu biedu duchovnú. V širokej ponuke „ciest, ktoré vedú k šťastiu“, súčasný človek ťažko dokáže rozlíšiť, čo je pre neho dobré a čo zlé. Preto neraz, žiaľbohu, vykročí po nesprávnej ceste a môže na nej zotrvať i veľkú časť svojho života.

My veríme, že zmysel svojho života môže človek objaviť iba v Bohu. On je jeho Stvoriteľom, preto iba On môže uspokojiť najhlbšie túžby jeho srdca. Chceme teda každému, kto o to stojí, posvietiť na cestu. Robíme to podobne ako Alfonz formou sv. misií.

Táto forma apoštolátu má medzi gréckokatolíkmi už viac ako 80 – ročnú tradíciu. Pred nami (do roku 1950) ju vykonávali takí známi redemptoristi ako o. Trčka, o. Nekula, o. Musil, o. Zakopal, o. Kliment, o. Kozelský, o. Fail, o. Fiala, o. Čelůstka, o. Arvaj, o. Ďurkáň, a iní. Chceme kráčať v ich šľapajách a naväzovať na ich tradíciu.

Čo sú to sv. misie? Je to v podstate osemdňová duchovná obnova farnosti, ktorej cieľom je priviesť veriacich (neraz iba formálne) k radikálnemu životu podľa evanjelia, podľa Krista.

Misie sa začínajú v sobotu večer a končia sa o 8 dní, v nedeľu, slávnostným posvätením a inštaláciou misijného kríža pri chrámových dverách. Počas celého týždňa veriaci počúvajú misijné kázne na tému:

  • Boh je láska;
  • Hriech;
  • Obrátenie srdca
  • Ježiš Kristus, Pán môjho srdca i môjho života
  • Smrť, prechod k novému životu
  • Eucharistia, znamenie jednoty
  • Panna Mária, naša Matka
  • Prostriedky zotrvanie v dobrom

Keďže chceme, aby boli oslovené všetky vrstvy, dávame priestor aj stavovským stretnutiam pre deti, mládež, mužov a ženy. Silným dojmom pôsobia aj pobožnosti ako je krížová cesta, obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, či odprosovanie Eucharistického Ježiša za hriechy farnosti.

Čo treba robiť, aby sa mohli sv. misie vo farnosti uskutočniť? Predovšetkým je potrebné, aby správca farnosti aspoň pol roka dopredu poslal žiadosť na adresu nášho misijného domu:

adresa
o. Milan Zaleha CSsR
Kláštor redemptoristov
Masarykova 35
071 01 Michalovce

e-mail: micssr@misionar.sk

adresa
o. Jozef Jurčenko CSsR
Kláštor redemptoristov
Chotčanská 3
091 01 Stropkov

e-mail: dodocssr@yahoo.it

adresa
o. Mikuláš Tressa CSsR
Kláštor redemptoristov
Mierová 34

064 01 Stará Ľubovňa

e-mail: misielubovna@gmail.com

My Vám následovne avizujeme prijatie a zároveň Vám pošleme materiály pre prípravu sv. misií, v ktorých sa dočítate o podrobnostiach spojených s touto prípravou.

Presný termín konania sv. misií sa stanovuje po vzájomnej dohode obidvoch strán.

Naším misijným dielom chceme prispieť k novej evanjelizácii Slovenska v súlade s túžbou Sv. Otca Jána Pavla II., ktorý vyzýval k reevanjelizácii celého sveta.