REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Kláštor Najsvätejšej Trojice

Stropkov
Založený v roku 1997

Fotogaléria

Komunita

o. Jurčenko Jozef CSsR

- miestny prestavený stropkovského kláštora

o. Bučko Cyril CSsR

- zástupca miestneho predstaveného stropkovského kláštora
- člen rehoľného rádu komunity v Stropkove

o. Troja Jozef CSsR

- druhý radný stropkovského kláštora
- člen rehoľného rádu komunity v Stropkove

o. Vojtila Jozef CSsR

- správca farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove

o. Tomko Pavol CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Stropkove
- zodpovedný za dávanie a organizovanie duchovných cvičení

o. Dráb Kamil CSsR

- zodpovedný za Centro Arte

br. Čanda Štefan Mária CSsR

Kontakt

Kláštor Najsvätejšej Trojice

Chotčanská 93/6

091 01 Stropkov

tel. igumen: 054 74 240 84

tel. dom: 054 74 227 87

e-mail: redestrop@gmail.com

www.grekat-farnost-stropkov.sk