REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Kláštor Metoda Dominika Trčku CSsR

Stará Ľubovňa
Založený v roku 2005

Fotogaléria

Komunita

o. Pacák Ondrej CSsR

- miestny predstavený straroľubovianského kláštora - správca farnosti MUP v Starej Ľubovni

o. Tressa Mikuláš Viktor CSsR

- zástupca miestneho predstaveného straroľubovianského kláštora
- člen rehoľného rádu komunity v Starej Ľubovni

o. Liška Miroslav CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Starej Ľubovni

br. Figura Juraj Gorazd CSsR

o. Rizman Juraj CSsR

- externý člen komunity v Starej Ľubovni
- duchovný správca v Ordinariáte OS a OZ SR

vladyka Pacák Marián Andrej CSsR

- emeritný gréckokatolícky torontský eparchiálny biskup

Kontakt

Kláštor bl. Metoda Dominika Trčku

Mierová 34

064 01 Stará Ľubovňa

tel.: 052 43 221 60; 052 42 863 21

e-mail: slcssr@stonline.sk

www.cerkovsl.sk