REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Misie a obnovy misií 1922 – 1929

Zoznam misií a obnov misií (1922 – 1950) bol vytvorený na základe archívnych dokumentov. Stále nie je kompletný, preto bude priebežne dopĺňaný.

Ak na misijnom kríži pri Vašom chráme je iný dátum ako je uvedený v tomto zozname, alebo sa v ňom vôbec nenachádza, dajte mi to vedieť. Rád to doplním do zoznamu.

daatma

 

misie 1922

dátum od dátum do miesto typ misionári
05.03.1922 12.03.1922 Stročín misie o.Trčka, o.Nekula
18.03.1922 26.03.1922 Ihľany misie o.Trčka, o.Nekula
27.08.1922 30.08.1922 Stročín obnova misií o.Trčka, o.Nekula
19.11.1922 27.11.1922 Kalša misie o.Trčka, o.Nekula
09.12.1922 17.12.1922 Bukovce misie o.Trčka, o.Nekula
18.12.1922 24.12.1922 Breznička misie o.Trčka, o.Nekula

misie 1923

dátum od dátum do miesto typ misionári
21.01.1923 28.01.1923 Brusnica misie o.Trčka, o.Nekula
18.02.1923 27.02.1923 Komloša misie o.Trčka, o.Nekula
02.03.1923 11.03.1923 Becherov misie o.Trčka, o.Nekula
14.03.1923 21.03.1923 Krajná Bystrá misie o.Trčka, o.Nekula
25.03.1923 02.04.1924 Miňovce misie o.Trčka, o.Nekula
31.05.1923 03.06.1923 Kalša obnova misií o.Trčka, o.Nekula
10.06.1923 18.06.1923 Vyšný Orlík misie o.Trčka, o.Nekula
21.10.1923 28.10.1923 Lomné misie o.Trčka, o.Nekula
04.11.1923 11.11.1923 Miková misie o.Trčka, o.Nekula
21.11.1923 25.11.1923 Bukovce obnova misií o.Trčka, o.Nekula
25.11.1923 02.12.1923 Driečna misie o.Trčka, o.Nekula
09.12.1923 16.12.1923 Pstriná misie o.Trčka, o.Nekula
18.12.1923 22.12.1923 Brusnica obnova misií o.Trčka, o.Nekula
22.12.1923 26.12.1923 Breznička obnova misií o.Trčka, o.Nekula

misie 1924

dátum od dátum do miesto typ misionári
15.02.1924 22.02.1924 Šarišské Jastrabie misie o.Trčka, o.Nekula
16.03.1924 22.03.1924 Petrovci (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula
23.03.1924 29.03.1924 Mikluševci (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula
30.03.1924 05.04.1924 Šid (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula
06.04.1924 12.04.1924 Berkasovo (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula
13.04.1924 19.04.1924 Bačinci (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula
20.04.1924 27.04.1924 Sibinj (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula
18.05.1924 24.05.1924 Pusté Čemerné misie robili to redemptoristi???
19.10.1924 27.10.1924 Telgárt misie o.Trčka, o.Nekula
01.11.1924 09.11.1924 Poruba misie o.Trčka, o.Nekula
10.11.1924 17.11.1923 Vyšná Oľka misie o.Trčka, o.Nekula
29.11.1924 05.12.1924 Miková obnova misií o.Trčka, o.Nekula
05.12.1924 14.12.1924 Habura misie o.Trčka, o.Nekula
19.12.1924 25.12.1924 Cernina misie o.Trčka, o.Nekula
27.12.1924 02.01.1925 Soboš misie o.Trčka, o.Nekula

misie 1925

dátum od dátum do miesto typ misionári
08.02.1925 13.02.1925 Lomné obnova misií  
01.03.1925 08.03.1925 Vernár misie  
10.03.1925 19.03.1925 Šumiac misie  
22.03.1925 29.03.1925 Blažov misie  
30.03.1925 06.04.1925 Renčišov misie  
30.03.1925 04.04.1925 Pstriná obnova misií  
09.04.1925 14.04.1925 Ruská Poruba obnova misií  
14.09.1925 21.09.1925 Remeniny misie  
22.09.1925 27.09.1925 Malcov misie  
27.09.1925 02.10.1925 Kurimka misie  
06.10.1925 11.10.1925 Šumiac obnova misií  
13.10.1925 19.10.1925 Telgárt obnova misií  
01.11.1925 08.11.1925 Havaj misie  
09.11.1925 13.11.1925 Oľka obnova misií  
14.11.1925 22.11.1925 Laškovce misie  
03.12.1925 13.12.1925 Jakubany misie  
15.12.1925 21.12.1925 Šarišské Jastrabie obnova misií  
22.12.1925 27.12.1925 Cernina obnova misií  
27.12.1925 02.01.1926 Soboš obnova misií  

misie 1926

dátum od dátum do miesto typ misionári
03.02.1926 10.02.1926 Starina misie  
11.02.1926 16.02.1926 Lekárovce obnova misií  
00.02.1926 00.02.1926 Pusté Čemerné obnova misií  
08.03.1926 16.03.1926 Vyšný Svidník misie  
20.03.1926 28.03.1926 Čabalovce misie  
28.03.1926 05.04.1926 Svetlice misie  
06.04.1926 14.04.1926 Pčolinné misie  
00.04.1926 00.04.1926 Radoma misie o.Lesák, o.Granát, o.Sousedík, o.Trčka
17.04.1926 23.04.1926 Blažov obnova misií  
15.05.1926 23.05.1926 Choňkovce misie o.Trčka, o.Nekula
26.05.1926 02.06.1926 Veľká Poľana misie  
10.06.1926 17.06.1926 Gerlachov misie  
30.10.1926 06.11.1926 Havaj obnova misií  
06.11.1926 12.11.1926 Habura obnova misií  
06.12.1926 14.12.1926 Đurđevo (ep. Križevac) misie  
15.12.1926 22.12.1926 Stary Vrbas (ep. Križevac) misie  
25.12.1926 30.12.1926 Piškorevci (ep. Križevac) misie  

misie 1927

dátum od dátum do miesto typ misionári
12.03.1927 27.03.1927 Ruski Kerestur (ep. Križevac) misie  
29.03.1927 07.04.1927 Kucura (ep. Križevac) misie o.Trčka, o.Nekula, o.Zakopal
12.04.1927 19.04.1927 Rokytov misie  
15.05.1927 22.05.1927 Klokočov misie  
24.05.1927 29.05.1927 Choňkovce obnova misií o.Trčka, o.Zakopal
02.06.1927 09.06.1927 Čičava misie  
20.09.1927 27.09.1927 Ňagov – Čabalovce misie  
28.09.1927 04.10.1927 Zbudská Belá misie  
09.10.1927 14.10.1927 Starina obnova misií  
09.10.1927 16.10.1927 Čukalovce misie  
16.10.1927 23.10.1927 Strážske misie  
30.10.1927 06.11.1927 Kijov misie  
19.11.1927 28.11.1927 Trebišov misie  
29.11.1927 07.12.1927 Belža misie  
09.12.1927 16.12.1927 Ďurďoš misie  
21.12.1927 27.12.1927 Niklová misie  
30.12.1927 02.01.1928 Kurimka obnova misií  

misie 1928

dátum od dátum do miesto typ misionári
12.02.1928 19.02.1928 Vyškovce misie  
26.02.1928 02.03.1928 Pčolinné obnova misií  
03.03.1928 09.03.1928 Rokytov obnova misií  
00.03.1928 00.03.1928 Kucura (ep. Križevac) obnova misií o.Trčka, o.Zakopal
09.03.1928 13.03.1928 Đurđevo (ep. Križevac) obnova misií  
09.03.1928 16.03.1928 Klokočov obnova misií  
16.03.1928 20.03.1928 Petrovci (ep. Križevac) obnova misií  
17.03.1928 26.03.1928 Voľa Laborecká misie  
21.03.1928 25.03.1928 Mikluševci (ep. Križevac) obnova misií  
21.03.1928 31.03.1928 Lipovljany (ep. Križevac) misie  
26.03.1928 04.04.1928 Poša misie  
30.03.1928 05.04.1928 Kaniža (ep. Križevac) misie  
12.05.1928 20.05.1928 Hlivištia misie  
06.06.1928 13.06.1928 Sačurov misie  
17.06.1928 22.06.1928 Štefurov misie o.Nekula
11.07.1928 17.07.1928 Lukov misie  
01.08.1928 08.08.1928 Banské misie  
13.10.1928 18.10.1928 Malcov obnova misií  
19.10.1928 24.10.1928 Gerlachov obnova misií  
26.10.1928 02.11.1928 Snakov misie  
04.11.1928 08.11.1928 Čičava obnova misií  
09.11.1928 14.11.1928 Belža obnova misií  
15.11.1928 23.11.1928 Abranovce misie  
02.12.1928 06.12.1928 Niklová obnova misií  
09.12.1928 16.12.1928 Pichné misie  
17.12.1928 21.12.1928 Čukalovce obnova misií  

misie 1929

dátum od dátum do miesto typ misionári
10.02.1929 17.02.1929 Ruské misie  
02.03.1929 10.03.1929 Repejov misie o.Trčka, o.Nekula
08.03.1929 15.03.1929 Krašok – Rebrin (dnes Zemplínska Široká) misie o.Zakopal, o.Kliment
26.03.1929 03.04.1929 Vyšný Mirošov misie  
03.04.1929 11.04.1929 Veľký Sulin misie  
00.00.1929 00.00.1929 Petkovce misie o.Trčka, o. ?
00.00.1929 00.00.1929 Michalovce misie  
00.00.1929 00.00.1929 Prešov misie  
24.08.1929 00.00.1929 Zemplínske Jastrabie misie  
00.10.1929 00.10.1929 L… (Lopušne?) misie o.Musil ?
22.10.1929 31.13.1929 D… (Dračino ? vo svaljavskom okrese) misie o.Musil ?
00.10.1929 00.11.1929 D… misie o.Musil ?
00.00.1929 00.00.1929 Dorobrátovo misie  
06.12.1929 13.12.1929 Kraľova misie o.Trčka, o.Zakopal

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza