Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Neponechajte všetky vaše dane štátu. O použití 2 % rozhodujete vy. Darovaním 2 % zo svojej dane z príjmu Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa podporíte:

  • našu misionársku činnosť
  • vydavateľskú činnosť
  • misie na Ukrajine
  • pastoráciu detí a mládeže
  • rehoľnú formáciu

Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech niektorej neziskovej organizácie. Dôležité je vedieť, že to pre vás nepredstavuje žiadne výdavky navyše.
Postup pri poukazovaní 2 % sa líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami (napríklad v prípade živnostníkov), v oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov.

Informácia pre zamestnancov

1. krok: Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. krok: Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
3. krok: Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.
4. krok: Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje organizácie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.
NÁZOV: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
SÍDLO: Masarykova 35, 071 01 Michalovce
PRÁVNA FORMA: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 005 856 96
5. krok: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Doplňujúce informácie:
* 2% z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani.
* Do kolónky ROK sa píše 2023.
* Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
* Číslo účtu Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
* Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech organizácie Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.
* IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane aj vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Aj oni môžu podporiť prácu s deťmi a mládežou.

Informácia pre živnostníkov

1. krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
NÁZOV: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
SÍDLO: Masarykova 35, 071 01 Michalovce
PRÁVNA FORMA: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
IČO: 005 856 96
2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Doplňujúce informácie:
* 2% z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani.
* Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
* Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech organizácie Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa.
* Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
* IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane aj vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Aj oni môžu podporiť prácu s deťmi a mládežou.