REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Viceprovincialát

Michalovce

Viceprovinciálne vedenie

o. Bujdoš Miroslav CSsR

- viceprovinciálny predstavený

o. Lukačik Marcel Metod CSsR

- viceprovinciálny vikár

o. Štelbaský Jaroslav CSsR

- člen viceprovinciálnej rady

o. Pacák Ondrej CSsR

- člen rozšírenej viceprovinciálnej rady

o. Troja Jozef CSsR

- člen rozšírenej viceprovinciálnej rady
- sekretár viceprovinciála

Kontakt

Viceprovincialát Michalovce
Kláštor Svätého Ducha
Masarykova 35
071 01 Michalovce

mob: 0944 475 196

e-mail: vprovincial@misionar.sk

IBAN: SK9602000000001215491251