Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Viceprovincialát

Michalovce

Viceprovinciálne vedenie

o. Bujdoš Miroslav CSsR

- viceprovinciálny predstavený

o. Lukačik Marcel Metod CSsR

- viceprovinciálny vikár

o. Štelbaský Jaroslav CSsR

- člen viceprovinciálnej rady

o. Pacák Ondrej CSsR

- člen rozšírenej viceprovinciálnej rady

o. Troja Jozef CSsR

- člen rozšírenej viceprovinciálnej rady
- sekretár viceprovinciála

Z histórie

Aj keď Pražská provincia pomohla pri založení Varšavskej provincie, už od začiatku založenia provincie v Prahe bol zrak jej členov obrátený na Balkán. Svedčí o tom medziiným založenie „Jednoty za obrátenie a zjednotenie Slovanov v Katolíckej Cirkvi“ v jej seminári roku 1906, vydávanie seminárneho časopisu „Jitro“ a aktívna účasť na Velehradských unijných kongresoch. Veď väčšina misionárov – redemptoristov, ktorí v 19. stor. pracovali na Balkáne, boli českého alebo moravského pôvodu. Okrem toho sa na začiatku 20. storočia veľa hovorilo o možnosti zjednotenia pravoslávnych Bulharov s Rímom, čo len zväčšovalo dôležitosť tejto orientácie. V neposlednom rade tiež mohol motivovať fakt, že P. Achiel Deleare (1868-1939) ako prvý redemptorista prijal 11. augusta 1906 východný obrad a pracoval medzi gréckokatolíkmi v Kanade, pochádzajúcimi najmä z Haliče.

Kontakt

Viceprovincialát Michalovce
Kláštor Svätého Ducha
Masarykova 35
071 01 Michalovce

mob: 0944 475 196

e-mail: vprovincial@misionar.sk

IBAN: SK9602000000001215491251