REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Farnosť Stará Ľubovňa