REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Kláštor Svätého Ducha

Michalovce
Založený v roku 1931

Fotogaléria

Komunita

o. Štelbaský Jaroslav CSsR

- ihumen michalovského kláštora

o. Dupnák Maroš CSsR

- správca michalovskej baziliky minor

o. Kišák Jozef CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Michalovciach

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

- zástupca viceprovinciálneho predstaveného

o. Čuchráč Ján CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Michalovciach

o. Paraska Jozef CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Michalovciach

o. Roško Michal CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Michalovciach

o. Smoleňák Tomáš CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Michalovciach

o. Oharčák Ján Jozef CSsR

- člen rehoľného rádu komunity v Michalovciach

o. Zaleha Milan CSsR

- externý člen michalovskej komunity - duchovný správca kaplnky sestier redemptoristiek vo Vranove n/T.

vladyka Chautur Milan CSsR

- emeritný gréckokatolícky košický eparchiálny biskup

Kontakt

Viceprovincialát Michalovce
Kláštor Svätého Ducha
Masarykova 35
071 01 Michalovce

tel/fax: 056 64 336 74

mob: 0911 525 794

e-mail: vprovincial@misionar.sk

IBAN: SK9602000000001215491251