REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

10. výročie Zboru sv. Cyrila a Metoda v Stropkove