REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

100 ročnica redemptoristov na Slovensku

Tento rok 2021 je pre nás redemptoristov na Slovenku zvlášť výnimočný a hlavne jubilejný. Je to naša storočnica. Pripomíname si v ňom totiž, že pred 100 rokmi sme prišli do Stropkova a založili sme tam svoj prvý kláštor na Slovensku. Teda už sto rokov, nielen z toho kláštora v Stropkove, ale aj z mnohých ďalších, ktoré vznikli po ňom (Podolínec 1922, Kostolná-Záriečie (pri Trenčíne) 1923, Michalovce 1931, Bratislava 1935 atď.)redemptoristi obidvoch obradov ako ľudoví misionári vychádzali k veriacim s Dobrou zvesťou Ježiša Krista o hojnom vykúpení.

Pred 100 rokmi, môžeme povedať bolo Slovensko pre redemptoristov misijným územím, prichádzali tu misionári z Čiech a Moravy. A z tejto misijnej činnosti bývalej Pražskej provincie redemptoristov vznikli dve samostatné Jednotky: Bratislavská viceprovincia (1940), dnes Provincia Bratislava – Praha a Michalovská viceprovincia (1946). Dnes redemptoristi zo Slovenska robia misie po celom svete. Spomeniem len niektoré krajiny, kde konali svoje apoštolské práce v posledných desaťročiach: Kanada, Rusko, Kazachstan, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko, Česko a hlavne na Zakarpatskej Ukrajine, kde dokonca založili dva svoje kláštory a na Litve, kde aktuálne prebýva jedna misijná komunita.

Chceme si to v tomto pre nás jubilejnom roku s vami pripomenúť a osláviť Boha v Najsvätejšej Trojici. Veď taký titul aj niesol prvý kláštor redemptoristov v Stropkove. Veľké dielo stvorenia, vykúpenia i spásy je dielom celej Najsvätejšej Trojice, Otca, Syna, Svätého Ducha. Hlavné jubilejné slávnosti budú v Stropkove 18-19. septembra 2021. Ale počas celého roka 2021 chceme toto krásne výročie oslavovať: počas našich odpustov, počas ľudových misií, počas výnimočných dát ako bude napr. 23. marca 2021, kedy si pripomenieme a s vďačnosťou oslávime aj 75 rokov od vzniku Michalovskej viceprovincie.

100 rokov je aj príležitosťou rekapitulácie nášho pôsobenia na Slovensku: čo po nás zostáva vidieť a čo je ovocím našej misionárskej práce a prítomnosti. Ako obohatili gréckokatolícki redemptoristi miestnu cirkev na Slovensku? Určite sa nad tým budú mnohí zamýšľať počas celého roka, tak kazatelia, ako aj vedci a odborníci, kňazi i jednoduchí veriaci ľud. Nebudem tu spomínať všetko, ale sú určite veci, ktoré sa nedajú prehliadnuť: farnosti, ktoré sme založili alebo dlhodobo obsluhovali, stovky ľudových misií, ktoré sme robili pred rokom 1950 i po roku 1989, dielo Arcibratstva sv. ruženca, ktoré má vyše 20 000 členov, úcta k Matke ustavičnej pomoci, vydavateľstvo Misionár so 117 publikáciami a s rovnomenným časopisom Misionár, stolovými gréckokatolíckymi kalendármi. A v neposlednom rade svedectvo rehoľného i kňazského života mnohých spolubratov a niektorých dokonca vyvýšených na oltáre bl. hieromučeníka Metoda i začatý beatifikačný proces na archieparchiálnej úrovni Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka. K nim treba započítať ďalších tichých i hlasných svedkov viery, zbožnosti, vernosti, horlivosti… o. Lazor, o. Čverčko, o. Majovský, o. Ištvaník, o. Sukovský…. a iní.

Okrem toho významného jubilea 100 rokov budeme si tento rok pripomínať aj ďalšie dôležité výročia a udalosti: 90 rokov od založenia kláštora v Michalovciach, sídla viceprovincie, 30 rokov pôsobenia na Zakarpatí ako aj 25 rokov od príchodu redemptoristov do Koroleva, miesta nášho prvého monastiera na Zakarpatí, 20 rokov od beatifikácie bl. Metoda D. Trčku.

Pozývame teda aj Vás, celú redemptoristickú rodinu i sympatizantov, k vďačnosti za všetko čo nám Pán Boh doprial na jeho slávu za týchto 100 rokov vykonať. Zároveň Vás prosíme, aby sme zostali jeho vernými a horlivými spolupracovníkmi na diele milosti a aby nechýbali Pánovi robotníci – noví redemptoristi  v jeho vinici na Slovensku.

 

o. Metod Marcel Lukačik CSsR

protoihumen

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza