REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

100 rokov od narodenia redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka

Práve na dnešný deň – 5. novembra 2011 – pripadá 100. výročie narodenia významného rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR.

Ján Mastiliak sa narodil 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci, okres Vranov nad Topľou. Po zakončení juvenátu redemptoristov v Libějoviciach vstúpil do noviciátu v Stropkove, kde 2. augusta 1929 zložil rehoľné sľuby. Po filozoficko-teologických štúdiách v Obořišti bol 12. augusta 1934 vysvätený v Užhorode za kňaza. Primičnú sv. liturgiu slávil 19. augusta v rodnom Nižnom Hrabovci. Od roku 1937 žil v Ríme, kde študoval na Východnom inštitúte a Gregoriánskej univerzite. Na Slovensko sa vrátil v apríli 1944 a pôsobil v Podolínci. Dňa 5. januára 1945 sa stal igumenom kláštora v Michalovciach. Od 10. septembra 1945, už ako známy unionista, bol profesorom v Obořišti pri Dobříši neďaleko Prahy. 14. marca 1950 ho zatkla Štátna bezpečnosť a vo vyšetrovacej väzbe boli proti nemu použité protizákonné metódy. Štátny súd v Prahe ho po vykonštruovanom procese 5. apríla 1950 nespravodlivo odsúdil na doživotný trest. Bol väznený na Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. Po amnestii bol 9. mája 1965 prepustený. Žil v Prešove a stále bol pod kontrolou Štátnej bezpečnosti. V rokoch 1968 – 1981 bol protoigumenom Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zaslúžil sa aj o obnovu Gréckokatolíckej cirkvi. Tajne u neho vyštudovalo viac ako 30 rehoľných a eparchiálnych kňazov. Prispieval do časopisov a kalendára, preložil viac ako 100 diel z rôznych svetových jazykov, ktoré sa šírili ako samizdaty. Bol aj formátorom a spovedníkom rehoľných sestier a laikov. Zomrel v povesti svätosti 18. septembra 1989 v Prešove. Pochovaný je v Michalovciach.

V súčasnosti sa konajú práce, aby v najbližšej dobe začala eparchiálna fáza procesu blahorečenia.

Vaše svedectvá o tomto významnom gréckokatolíckom redemptoristovi zasielajte na adresu: Viceprovincialát redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce

Ďakujeme za Vašu modlitbu.

redemptoristi

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza