REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

100 rokov od narodenia redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka

Práve na dnešný deň – 5. novembra 2011 – pripadá 100. výročie narodenia významného rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR.

Ján Mastiliak sa narodil 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci, okres Vranov nad Topľou. Po zakončení juvenátu redemptoristov v Libějoviciach vstúpil do noviciátu v Stropkove, kde 2. augusta 1929 zložil rehoľné sľuby. Po filozoficko-teologických štúdiách v Obořišti bol 12. augusta 1934 vysvätený v Užhorode za kňaza. Primičnú sv. liturgiu slávil 19. augusta v rodnom Nižnom Hrabovci. Od roku 1937 žil v Ríme, kde študoval na Východnom inštitúte a Gregoriánskej univerzite. Na Slovensko sa vrátil v apríli 1944 a pôsobil v Podolínci. Dňa 5. januára 1945 sa stal igumenom kláštora v Michalovciach. Od 10. septembra 1945, už ako známy unionista, bol profesorom v Obořišti pri Dobříši neďaleko Prahy. 14. marca 1950 ho zatkla Štátna bezpečnosť a vo vyšetrovacej väzbe boli proti nemu použité protizákonné metódy. Štátny súd v Prahe ho po vykonštruovanom procese 5. apríla 1950 nespravodlivo odsúdil na doživotný trest. Bol väznený na Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. Po amnestii bol 9. mája 1965 prepustený. Žil v Prešove a stále bol pod kontrolou Štátnej bezpečnosti. V rokoch 1968 – 1981 bol protoigumenom Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zaslúžil sa aj o obnovu Gréckokatolíckej cirkvi. Tajne u neho vyštudovalo viac ako 30 rehoľných a eparchiálnych kňazov. Prispieval do časopisov a kalendára, preložil viac ako 100 diel z rôznych svetových jazykov, ktoré sa šírili ako samizdaty. Bol aj formátorom a spovedníkom rehoľných sestier a laikov. Zomrel v povesti svätosti 18. septembra 1989 v Prešove. Pochovaný je v Michalovciach.

V súčasnosti sa konajú práce, aby v najbližšej dobe začala eparchiálna fáza procesu blahorečenia.

Vaše svedectvá o tomto významnom gréckokatolíckom redemptoristovi zasielajte na adresu: Viceprovincialát redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce

Ďakujeme za Vašu modlitbu.

redemptoristi

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove