REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko

Redemptoristi sú rehoľným spoločenstvom zasvätených osôb: kňazov a rehoľných bratov. Ich oficiálny názov je Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR). Hlavným poslaním redemptoristov je ohlasovať evanjelium opusteným, zvlášť chudobným. Srdcom tohto mimoriadneho ohlasovania je zvesť o Božej láske a milosrdenstve. Vyjadruje to aj heslo redemptoristov „Hojné je u neho vykúpenie“.

V tomto roku redemptoristi oslavujú jubileum – 100 rokov od ich príchodu na Slovensko a založenie ich prvého kláštora v Stropkove. Práve v Stropkove budú hlavné oslavy významného jubilea. V sobotu dopoludnia v chráme sv. Cyrila a Metoda bude o 9.00 hod. vedecká konferencia o historických začiatkoch v Stropkove a večer o 17.00 hod. bude sv. omša v kláštornom kostole. V nedeľu slávnosť pokračuje archijerejskou sv. liturgiou o 10.00 hod v chráme sv. Cyrila a Metoda. V nedeľu poobede asi o 14.30 hod bude aj zakončená fotografická výstava v stropkovskom kaštieli venovaná redemptoristom v Stropkove.

Aktuálne Kongregácia redemptoristov pôsobí v dvoch samostatných jednotkách: Provincia Bratislava-Praha a Viceprovincia Michalovce. Rímskokatolícki redemptoristi pôsobia v Čechách na Svatej Hore, Frýdku-Místku a Tasoviciach a na Slovensku v Bratislave, Kostolnej, Banskej Bystrici-Radvaň, Podolínci, Gaboltove a na Litve v Kaunase. V súčasnosti má Provincia 53 členov, z toho 1 arcibiskupa, 42 kňazov, 1 stáleho diakona, 4 rehoľných bratov, 3 študentov so sľubmi a 2 novicov. Michalovská viceprovincia má 31 členov, 2 biskupov, 26 kňazov, 1 stáleho diakona a 2 rehoľných bratov. Na Slovensku gréckokatolícki redemptoristi pôsobia v 3 komunitách: Michalovce, Stropkov a Stará Ľubovňa, na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti: Korolevo a Užhorod.

V tomto jubilejnom roku si gréckokatolícki redemptoristi pripomínajú aj ďalšie dôležité výročia: 110 rokov od narodenia Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR, ktorého ostatky sú uložené v chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove a ďalšie výročie je 20 rokov od beatifikácie bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, prvého protoihumena michalovskej viceprovincie.

 

o. Metod Marcel Lukačik, CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza