Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

100. výročie narodenia J. Mastiliaka CSsR

Dňa 29. októbra 2011 sa v Nižnom Hrabovci uskutočnili oslavy 100. výročia narodenia gréckokatolíckeho redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka.

Ján Mastiliak sa narodil 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci, okres Vranov nad Topľou. Po zakončení juvenátu redemptoristov v Libějoviciach vstúpil do noviciátu v Stropkove, kde 2. augusta 1929 zložil rehoľné sľuby. Po filozoficko-teologických štúdiách v Obořišti bol 12. augusta 1934 vysvätený v Užhorode za kňaza. Primičnú sv. liturgiu slávil 19. augusta v rodnej obci. Od roku 1937 žil v Ríme, kde študoval na Východnom inštitúte a Gregoriánskej univerzite. Na Slovensko sa vrátil v apríli 1944 a pôsobil v Podolínci. Dňa 5. januára 1945 sa stal igumenom kláštora v Michalovciach. Od 10. septembra 1945, už ako známy unionista, bol profesorom v Obořišti pri Dobříši neďaleko Prahy. 14. marca 1950 ho zatkla Štátna bezpečnosť a vo vyšetrovacej väzbe boli proti nemu použité protizákonné metódy. Štátny súd v Prahe ho po vykonštruovanom procese 5. apríla 1950 nespravodlivo odsúdil na doživotný trest. Bol väznený na Mírove, vo Valdiciach a v Leopoldove. Po amnestii bol 9. mája 1965 prepustený. Žil v Prešove a stále bol pod kontrolou Štátnej bezpečnosti. V rokoch 1968 – 1981 bol protoigumenom Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Zaslúžil sa aj o obnovu Gréckokatolíckej cirkvi. Tajne u neho vyštudovalo viac ako 30 rehoľných a eparchiálnych kňazov. Prispieval do časopisov a kalendára, preložil viac ako 100 diel z rôznych svetových jazykov, ktoré sa šírili ako samizdaty. Bol aj formátorom a spovedníkom rehoľných sestier a laikov. Zomrel v povesti svätosti 18. septembra 1989 v Prešove. Pochovaný je v Michalovciach.

Slávnosť sa začala pred gréckokatolíckym chrámom v Nižnom Hrabovci, v ktorom veriaci postavili nový ikonostas. Ten síce ešte nie je úplne dokončený, ale o. Mastiliak by mal z neho aj tak veľkú radosť. Starostka obce Marcela Pčolinská privítala preosvieteného vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu, ako aj ďalších vzácnych hostí. Po predpísaných vstupných modlitbách začal arcibiskup Ján archijerejskú liturgiu. Spolu s ním celebrovali vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný pražský biskup, emeritný arcibiskup Alojz Tkáč z Košíc, protoigumen michalovskej viceprovincie o. Jaroslav Štelbaský CSsR, provinciál pražskej provincie P. Josef Michalčík CSsR, viceprovinciál bratislavskej viceprovincie redemptoristov P. Václav Hyppius CSsR, vranovský protopresbyter o. Michal Zorvan, miestny farár o. Igor Zimovčák a ďalší rehoľní a eparchiálni gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi.

Vladyka Milan v príhovore spomínal na o. Ivana Mastiliaka ako na rehoľného spolubrata, skromného, pokorného a učeného, ktorého nezlomili ťažkosti a prenasledovanie. Zostal verný Bohu a milovanej cirkvi, zomierajúc v povesti svätosti.

Po svätej liturgii miestny farár o. Igor poďakoval všetkým prítomným za účasť na slávnosti, zvlášť arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi.

Potom sa všetci prítomní v procesii presunuli do centra obce, kde slávnosť pokračovala odhalením a posvätením pamätníka o. Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Autorom pamätníka je Ján Lukács z Moldavy nad Bodvou. Počas obradu posviacky zaznela aj táto modlitba:

Pane, Stvoriteľ a Udržovateľ ľudského pokolenia, darca duchovných milostí a večnej spásy, zošli Svätého Ducha s nebeským požehnaním na tento pamätník, aby bol obdarený silou nebeského požehnania a slúžil na ochranu tela a spásu duší všetkým, ktorí k nemu budú pristupovať s pomocou nášho Pána Ježiša Krista na príhovor blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku. Daj, aby sme boli obdarení pevnou vierou vo vysiľujúcich skúškach a utrpeniach a stali sa hodnými nasledovania Teba, pravého Boha. Dopraj nám milosť, aby sme boli svedkami viery ako tvoj služobník o. Ján Mastiliak, ktorý celý svoj život zasvätil tebe a tvojmu vykupiteľskému dielu. Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Následne námestie, na ktorom stojí pamätník, bolo pomenované Nám. Dr. Jána Mastiliaka.

Program pokračoval v rímskokatolíckom kostole odborným seminárom. Jeho moderátor prof. Peter Zubko zároveň predniesol aj prvý príspevok, v ktorom hovoril o cirkevno-politickej situácii v komunistickom Československu. Redemptorista Atanáz Mandzák vo svojom príspevku pripomenul dôležité črty osobnosti Jána Mastiliaka. Doktor Peter Borza, odborný asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove sa v príspevku zameral na prenasledovanie gréckokatolíckej cirkvi a jej činnosť v ilegalite v rokoch 1950 – 1960. Následne sa zhromaždeným prihovoril František Mikloško, ktorý spomínal na svoje stretnutie s o. Jánom Mastiliakom. Zhromaždenie pozdravil Ján Figeľ a potom boli prečítané pozdravné listy od emeritného prešovského vladyku Jána Hirku a pomocného košického biskupa Stanislava Stolárika. Svoje svedectvo povedali aj arcibiskup a metropolita Ján, manželia Tobiáš a Anna Polákovci, príbuzní o. Mastiliaka, P. Ján Janok CSsR, P. Michal Zamkovský CSsR, sestra Františka Čačková OSF, P. Marcel Kovaľ CSsR, sestra provinciálna Petra Sičáková SNPM, sestra Beata Cecília Brajerová SDR. O. protoigumen redemptoristov Jaroslav Štelbaský vo svojom vystúpení povedal, že prebieha prípravná fáza, aby sa v dohľadnom čase mohol začať beatifikačný proces o. Jána Ivana Mastiliaka.

Prítomní si mohli prezrieť výstavu venovanú životu a dielu o. Mastiliaka.

Slávnosť svojim spevom obohatili bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove a miestna gréckokatolícka mládež.

Vďaka patrí všetkým organizátorom, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh celej akcie.

Mnohí účastníci slávnosti konštatovali, že táto spomienka na rodáka z Nižného Hrabovca určite prispela k poznaniu jeho osoby a diela, na ktoré môžu byť všetci právom hrdí.

daatma

no images were found

(fotografie: Galéria-Nezaradené-Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – Nižný Hrabovec – 99 fotografií)

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza