REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

15. výročie blahorečenia Dominika Metoda Trčku CSsR

Dňa 4. novembra 2016 si redemptoristi na celom svete pripomínajú 15. výročie blahorečenia gréckokatolíckeho redemptoristu protoigumena Doblahorečenie M. D. Trčku_1minika Metoda Trčku CSsR. Relikvie tohto mučeníka sa nachádzajú v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.
Za 15 rokov sa pred jeho relikviami modlili zástupy pútnikov, ku ktorým sa môže pripojiť každý z nás. Bolo by to pekné a veľavravné gesto, ak by sa každý z nás odhodlal navštíviť baziliku, kde spočívajú relikvie blahoslaveného mučeníka. Samozrejme, bola by to príležitosť poďakovať Bohu za dar tohto mučeníka, ale tiež na jeho príhovor vyprosiť potrebné milosti a dary.
Nech každého z Vás, na príhovor blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, žehná náš Dobrý Pán.

Atanáz CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove