REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

15. výročie blahorečenia Dominika Metoda Trčku CSsR

Dňa 4. novembra 2016 si redemptoristi na celom svete pripomínajú 15. výročie blahorečenia gréckokatolíckeho redemptoristu protoigumena Doblahorečenie M. D. Trčku_1minika Metoda Trčku CSsR. Relikvie tohto mučeníka sa nachádzajú v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.
Za 15 rokov sa pred jeho relikviami modlili zástupy pútnikov, ku ktorým sa môže pripojiť každý z nás. Bolo by to pekné a veľavravné gesto, ak by sa každý z nás odhodlal navštíviť baziliku, kde spočívajú relikvie blahoslaveného mučeníka. Samozrejme, bola by to príležitosť poďakovať Bohu za dar tohto mučeníka, ale tiež na jeho príhovor vyprosiť potrebné milosti a dary.
Nech každého z Vás, na príhovor blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, žehná náš Dobrý Pán.

Atanáz CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza