REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

150. výročie zverenia ikony Matky ustavičnej pomoci redemptoristom

Pápež František zaslal posolstvo redemptoristom na celom svete. Urobil tak pri príležitosti 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci prostredníctvom jej ikony uchovávanej v Ríme. Blahoslavený pápež Pius IX v roku 1865 odsúhlasil žiadosť generálneho predstaveného redemptoristov a Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa zveril úlohu urobiť túto ikonu známou na celom svete.

V pápežskom posolstve adresovanom generálnemu predstavenému redemptoristov, pátrovi Michaelovi Brehlovi CSsR, sa uvádza:

„Pri príležitosti 150. výročia odovzdania vašej kongregácii ikony Matky ustavičnej pomoci blahoslaveným Piom IX., Svätý Otec vyjadruje nádej, že toto významné výročie bude inšpiráciou k obnove a autentickej úcte k Najsvätejšej Panne Márii. Tieto slávenia môžu byť pohnútkou pre celú rehoľnú rodinu a pre všetkých, ktorí majú účasť na charizme redemptoristov, k vydávaniu čoraz silnejšieho evanjeliového svedectva. Spolu s pozdravom a blahoprianím na vás Jeho Svätosť zvoláva, na príhovor Matky Vykupiteľa, hojné nebeské milosti a udeľuje vám apoštolské požehnanie.“

Kongregácia aktuálne slávi výročie vo forme Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci od 27. júna 2015 do 26. júna 2016. Vrcholným momentom bude 26. apríl 2016, deň okrúhleho výročia prenesenia ikony do kostola sv. Alfonza v Ríme.

Náš zakladateľ, sv. Alfonz Maria de Liguori, si uctieval Pannu Máriu najmä ako Matku milosrdenstva a Útočište hriešnikov. V súvislosti so vstupom do Roka milosrdenstva stoja za pripomenutie aj slová Svätého Otca Františka v bule Misericordiae vultus, ktorou  vyhlásil Jubileum:

„Naše myšlienky sa teraz obracajú k Matke milosrdenstva. Vľúdnosť jej pohľadu nech sprevádza tento Svätý rok, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej nežnosti. Nik tak ako Mária nespoznal hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom. Všetko v jej živote bolo stvárňované prítomnosťou milosrdenstva, ktoré sa stalo telom. (…) Pod krížom Mária spoločne s Jánom, učeníkom lásky, dosvedčuje slová odpustenia, ktoré vychádzajú z Ježišových pier. Vrcholné odpustenie ponúkané tomu, kto ho ukrižoval, nám ukazuje, kam až môže siahať Božie milosrdenstvo. Mária ukazuje, že milosrdenstvo Božieho Syna nepozná hranice a siaha ku všetkým, bez toho aby niekoho vylučovalo. Obráťme sa k nej so starobylou a stále novou modlitbou Salve Regina, «Radujsja Carice», aby od nás nikdy neodvrátila svoj milosrdný pohľad a aby nás urobila hodnými kontemplovať tvár milosrdenstva, jej Syna Ježiša“(Misericordiae vultus, 24).

 

 

Rádujsja, Carice Mati milosérdija.

Životé i sládoste i nadéždo naša, rádujsja.

K Tebí vopijém, izhnániji sýnove Éviny,

k Tebí vozdychájem, stenjášče i pláčušče na séj júdoli sléz;

tímže úbo, Predstáteľnice náša,

onaja Tvojá miloserdnaja očesá k nám obratí,

i Isusa, blahoslovénnyj plod života Tvojeho

nám po sém izhnániji pokaží,

ó ščedraja, ó milostívaja, ó sládkaja Divo Maríje.

.

 

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

 

Prevzaté z http://sk.radiovaticana.va/, upravil a doplnil o. Tomáš Smoleňák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza