REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

2 apríla, 2007