REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

2 júna, 2007