REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

7 apríla, 2012

PASCHA 2012

„Staré ustúpilo, nové nastúpilo Namiesto zákona milosť Namiesto predobrazu skutočnosť Namiesto baránka Syn Namiesto človeka Boh.“ (Meliton Sardský, Z veľkonočných listov 7) Prajem všetkým Vám

Pokračovať v čítaní »