REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

23 mája, 2016

Púť do Ríma

Dňa 21. mája 2016 v Bazilike Zoslania sv. Ducha v Michalovciach začala viceprovinciálna púť do Ríma k originálnej ikone Matky ustavičnej pomoci. Táto púť sa koná v rámci

Pokračovať v čítaní »