REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

275. výročie založenia Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa

Práve dnes si redemptoristi na celom svete pripomínajú 275. výročie založenia svojej kongregácie. Zakladateľ sv. Alfonz Maria de Liguori pred 275. rokmi zhromaždil prvých redemptoristov, ktorí cítili povolanie pracovať medzi ľuďmi najviac opustenými. Počiatky boli veľmi ťažké. Alfonza dokonca opustili aj najbližší spolupracovníci. Keď už sa zdalo, že mladá kongregácia sa rozpadne, Boh jasne ukázal svoju vôľu a ochránil toto dielo. Hoci od roku 1732 redemptoristi prešli niekoľkým významnými zmenami, kongregácia dnes pôsobí prakticky na všetkých kontinentoch, v niekoľkých liturgických obradoch. Redemptoristi sú predovšetkým známi skrze ľudové misie a ohlasovanie Božieho Slova. Veď toto majú aj vo svojom erbe: „Hojné je u Neho vykúpenie!“.

Všetkým našim spolupracovníkom, dobrodincom, priateľom a známym ďakujeme za každú doteraz preukázanú podporu a prosíme naďalej o modlitby za našu kongregáciu, vuceprovinciu i každého jedného z nás.

redemptoristi

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza