REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

283. výročie založenia Kongregácie redemptoristov

Dňa 9. novembra 2015 oslávila Kongregácia redemptoristov svoje 283. výročie založenia. Zakladateľom redemptoristov je sv. Alfonz Maria de Liguori. Tento deň sa v IMGP0719redemptoristickom seminári v Tuchowe niesol v duchu osláv. Svojou prítomnosťou a účasťou nás potešil generálny predstavený redemptoristov, o. Michael Brehl CSsR, ktorý na začiatku stretnutia slávil sv. liturgiu. Jednou z hlavných myšlienok jeho homílie bolo, aby každý redemptorista prinášal milosrdenstvo biednym a opusteným. Otec generál si počas dňa našiel čas i na stretnutie s bohoslovcami, ktorí mali na neho veľa rôznych otázok. Na stretnutí bolo cítiť veľkú otvorenosť o. Brehla i radosť, že sa mohol stretnúť s bohoslovcami.

V týchto dňoch sa končí takmer dvojmesačná generálna vizitácia Varšavskej provincie. Vizitátormi boli o. Alberto Eseverri, br. Jeffrey Rolle (generálni konzultori), o. Ivan Horban z Ľvovskiej provincie a tiež o. Jaroslav Štelbaský z Michalovskej viceprovincie.

 

br. Marek Olčák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza